Vogelgriep bij Slechtvalken

Vogelgriep brengt slachting bij Slechtvalkpopulatie

Het vogelgriepvirus
(Aviaire influenza) slaat erg toe bij Slechtvalken. Dit jaar werden er reeds 27 dode Slechtvalken binnengebracht bij het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) waarbij het vogelgriepvirus vastgesteld werd. Aangezien slechts een beperkt deel van de dode vogels gevonden en getest worden, ligt het werkelijke aantal vele malen hoger.
De piek van de besmetting lag in februari en maart, bij het begin van hun broedseizoen. Heel wat nesten op bekende broedplaatsen zijn dit jaar mislukt, wat resulteerde in een daling van het aantal broedparen. Volgens recente gegevens zullen dit jaar 15% minder succesvolle paren zijn.

Het FIR volgt de situatie verder op.

 

Achtergrondinfo : https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/wildevogels.asp

 

 

Overzichtskaart : https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=11wauC1DlJcTtqnBQbfyw4LthVR3U8uQ&ll=50.75901491106291%2C4.2210815000000235&z=9