zeearend

visarend

dwergarend

slangenarend

slechtvalk

 

boomvalk

 

torenvalk

 

sperwer

 

havik

 

zwarte wouw

 

rode wouw

 

grijze wouw

 

bruine kiekendief

 

 

grauwe kiekendief

 

 

blauwe kiekendief

 

 

steppenkiekendief

 

 

buizerd