zeearend : toekomstige broedvogel


visarend : toekomstige broedvogel

 


dwergarend


slangenarend : zeldzame zomergast


slechtvalk : broedvogel

 


boomvalk : broedvogel

 


torenvalk : broedvogel

 


sperwer : broedvogel

 


havik : broedvogel

 


zwarte wouw : zeer zeldzame broedvogel

 


rode wouw : zeldzame broedvogel

 


grijze wouw : toekomstige broedvogel

 


bruine kiekendief : broedvogel

 

 


grauwe kiekendief : zeer zeldzame broedvogel

 

 


blauwe kiekendief

 

 


steppenkiekendief : zeer zeldzame doortrekker

 

 


buizerd : broedvogel