FAQ

WERKGROEP

Fonds voor Instandhouding van de Roofvogels (F.I.R.) is een werkgroep. Met doelgerichte acties en beschermingsmaatregelen....


PROJECTEN

- slechtvalk : van zero to hero

- visarend : een toekomstige broedvogel?

- zeearend : een toekomstige broedvogel?


GIFTEN

Giften zijn zeker welkom op BE85 2100 2313 9606 van FIR vzw.