Onze partners

LNE - ANB


Provincie Antwerpen

Vogelbescherming.be


UGent
Sicilie

Nestbewakingsproject in Sicilië voor haviksarend


Duitsland


NederlandfRANKRIJK

Ondersteuning van LPO voor grauwe kiekendief en visarend


SLOVAKIJE

Ondersteuning en bescherming van de Oostelijke keizerarend dmv nestbewaking


KIJKERS en TELESCOPEN