Plan Visarend (Pandion haliaetus) Vlaanderen

Doel

De Visarend (Pandion haliaetus) is een iconische vogelsoort. Het laatste broedgeval in Vlaanderen was in 1947 in Aalter, beide vogels werden hier doodgeschoten.

De Visarend terugbrengen tot een broedvogel in Vlaanderen is ons doel

 

NestplaatseN

Het FIR is reeds sinds 2000 bezig om geschikte kunstnesten te plaatsen in potentieel geschikte broedgebieden. 

Mensen

Het FIR wil de nieuwe broedgebieden bewaken 24/24 en 7d/7d en dit vanaf eind maart tot eind juni. Een perimeter van 400 m rond de nest moet gevrijwaard worden van menselijke verstoring. In de winter moeten de reeds bestaande kunstnesten onderhouden worden en eventueel nieuwe gebouwd worden. Hiervoor is er mankracht en financiële steun nodig.

 De jacht


VISAREND WEBCAM LIVE